afbeelding-boboli-robot.jpg

Criteria

Synergia richt zich met name op investeringen in ondernemingen die internationaal actief zijn binnen marktniches en hanteert daarbij regelmatig een buy-and-build strategie.

Tot de belangrijkste doelgroepen van Synergia behoren familiebedrijven, verzelfstandigingen van bedrijfsonderdelen van grote concerns en sterk groeiende bedrijven met een transactieomvang van € 10 - 100 miljoen per investering.

We kunnen een langere horizon nemen en vanuit zowel een minderheids- als meerderheidsbelang opereren, mits er heldere afspraken gemaakt kunnen worden tussen aandeelhouders. 

Onze investeringen

Middensegment

We richten ons hierbij op het zogenaamde middensegment van Nederlandse ondernemingen. Daar komt de combinatie van kennis en kapitaal het beste tot zijn recht.

Bij de grote transacties zijn de hoeveelheden geld en financial engineering doorslaggevend. Daarmee proberen vooral de grote (internationale) participatiemaatschappijen rendement te realiseren.

Bij kleine participaties gaat het vooral om de mate van kennis die de investeerder meebrengt. Hier zijn vooral informal investors actief die hands on investeren.

Meer weten over de criteria?

elysee.jpg
rlz7408.jpg

Combinatie tussen kapitaal, kennis en netwerk

Synergia zit hier precies tussenin. Wij zijn in staat niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal, maar ook uitgebreide kennis, ervaring en netwerk in te brengen.

Bij onze initiële investeringsselectie kijken we naar de criteria waar een mogelijke participatie aan moet voldoen. In de uitwerking kunnen we vaak flexibel zijn als de fit voldoende sterk is en we een heldere toegevoegde waarde zien.

Synergia is dé participatiemaatschappij van, voor en door ondernemers.

Maak kennis met ons team

Meer weten over Synergia?

Neem contact op met Henk van Twillert via: +31 (0)318 - 553 675. Of stuur een mail naar hvantwillert@synergia.nl

z720963.jpg
Henk van Twillert
Investment Director