Dé participatiemaatschappij van, voor en door ondernemers

Synergia Capital Partners is in 1999 opgericht. Het vermogen is bijeengebracht door succesvolle ondernemers en bestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het is de opzet van Synergia Capital Partners om de complementaire kwaliteiten van alle betrokkenen te combineren, niet om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar om risicodragend kapitaal te verschaffen met een toegevoegde waarde. Dit vanuit de gedachte dat de combinatie van kennis en kapitaal tot een hoger rendement op investeringen leidt.

Buy-out
Groeikapitaal
Bedrijfsopvolging

Samenwerking

Synergia is in het oud-Grieks het woord voor samenwerking. Deze samenwerking staat centraal in de formule van Synergia Capital Partners: de bundeling van krachten tussen onderneming en kapitaalverschaffers en tussen arbeid en kapitaal. Deze gedachte wordt verbeeld in het logo van Synergia Capital Partners: de gamma.

Synergia richt zich op een aantal soorten transacties:

  • Bedrijfsopvolging
  • Groeikapitaal
  • Management buy-out

Synergia heeft veel ervaring opgedaan in het succesvol begeleiden van bedrijfsopvolgingen. Dit is een intensief proces waar de tijd voor moet worden genomen en dat gezamenlijk met de directeur-grootaandeelhouder(s) moet worden opgepakt. Ratio en gevoel dienen bij alle betrokken partijen te kloppen. 

Een ander type transacties, waar Synergia veel ervaring mee heeft, is het verstrekken van groeikapitaal. Dit betreft veelal bedrijven die hun eerste sporen verdiend hebben, maar groeikapitaal nodig hebben om internationaal uit te breiden of de volgende stap te kunnen zetten en daarbij graag een partner aan boord halen die actief meedenkt.

De management buy-out is een transactietype waarbij het management de onderneming koopt samen met een participatiemaatschappij. Synergia gelooft in deze samenwerkingsvorm tussen management en investeerder waarbij aan het einde van de rit het management ook als aandeelhouder wordt beloond voor de gerealiseerde toegevoegde waarde.

Bij alle soorten transacties ondersteunt Synergia haar participaties actief bij:

  • Acquisitiemogelijkheden,
  • Internationale expansie,
  • Expansie investeringen,
  • Verdere professionalisering van de organisatie.

 

 

Synergia team

Vanuit Veenendaal werkt een kernteam van investment managers aan het beheer van bestaande participaties en het aangaan van nieuwe participaties. Het team van investment managers zorgt ervoor dat de complementaire kwaliteiten van de business adviseurs en de betrokken ondernemers bij iedere participatie worden gecombineerd. Met als resultaat dat de combinatie van kennis en kapitaal tot succes leidt.

Leo Schenk Managing director

Tijdens zijn studie rechten was leo Schenk ook actief als semi-profvoetballer en vervulde zijn dienstplicht bij de militaire inlichtingendienst. Daarna werkte hij in diverse functies bij ABN AMRO Bank. Zijn laatste functie was partner bij de afdeling Corporate Investments. In 1999 heeft hij Synergia Capital Partners opgericht. Als managing director is hij verantwoordelijk voor de fundraising en de participaties van Synergia, zoals o.a. Ploeger Oxbo Group en Condoor Group.

X