Investeringscriteria

Synergia richt zich op het zogenaamde middensegment van Nederlandse ondernemingen. Daar komt de combinatie van kennis en kapitaal het beste tot zijn recht. Bij de hele grote transacties zijn de hoeveelheid geld die beschikbaar is en de mogelijkheden voor "financial engineering" doorslaggevend. Daar maken de grote nationale en internationale participatiemaatschappijen de dienst uit. Bij de kleine participaties gaat het vooral om de hoeveelheid kennis die de investeerder meebrengt. Hier zijn vooral de informal investors actief die "hands on" investeren. Synergia zit hier precies tussenin, want zij is in staat niet alleen aanzienlijke hoeveelheid geld maar ook uitgebreide kennis en ervaring te mobiliseren.

Synergia richt zich met name op investeringen in ondernemingen die internationaal actief zijn binnen marktniches en hanteert daarbij regelmatig een buy-and-build strategie.

Tot de belangrijkste doelgroepen van Synergia behoren familiebedrijven, verzelfstandigingen van bedrijfsonderdelen van grote concerns en sterk groeiende bedrijven met een transactieomvang van tussen € 10 - 100 miljoen per investering.

Speciale aandacht genieten ondernemingen waar wij kennis vanuit ons netwerk of onze (voormalige) participaties kunnen mobiliseren:

Dienstverlening:          The Human Network, Quint Wellington Redwood, Welten
Software en ICT:          Vicrea, ISDC, TemTec, Innovity
Zorg en gezondheid:      G2 Speech, Elysee Dental, Alexander Calder
Agri & Food:              Pokon Naturado, Ploeger Oxbo, Cold Food, Boboli
Industrie en handel:     Life & Mobility, Low Land Fashion, Thermphos